Home»Ben&Ben – Di Ka Sayang

Series Trailers

Ben&Ben – Di Ka Sayang

About

Turn captions on for English translation!

DI KA SAYANG LYRICS:

Verse 1:
Kahit di mo sinasabi
Ramdam ko ang pagkukunwari
Akala’y masaya
Ba’t parang may lungkot sa tawa

Verse 2:
Bigat ng mga katanungang
Dumadagan sa’yong isipan
Di kailangan na
Buhating mag-isa

Chorus:
Di ka sayang
Di kailangang manghinayang
Di ka sayang
Di kailangang patunayang
Sarili ay mahalaga
Kahit pa anong tingin nila
Tanggap kita

Verse 3:
Itapon na sa kalawakan
Sanlibong “bakit” na di matuldukan
Di kailangan na
Buhating mag-isa

Chorus:
Di ka sayang
Di kailangang manghinayang
Di ka sayang
Di kailangang patunayang
Sarili ay mahalaga
Kahit pa anong tingin nila
Tanggap kita

Bridge:
Kahit talikuran ka nila
Tanggap kita
Bitawan na ang iyong pangangamba
Di pa huli
Para humilom
Ang mga sugat ng iyong nakaraan
Di kita iiwan

Chorus:
Di ka sayang
Di kailangang manghinayang
Di ka kulang
Di kailangang patunayang
Sarili ay mahalaga
Kahit pa anong tingin nila
Tanggap kita

Sarili ay mahalaga
Kahit pa anong tingin nila
Tanggap kita

DI KA SAYANG LYRICS (English Translation)

Verse 1:
Even if you don’t say it
I can feel that you’re pretending
Though you are seemingly happy,
there is a sadness in your laughter

Verse 2:
The weight of the questions
that are pressing down on your mind
is something that you
don’t have to carry alone

Chorus:
You are not worthless
There is no need for regret
You are not a waste
There is no need to prove
your worth to anyone
no matter what they may say,
I accept you

Verse 3:
Throw them all away,
the thousands of “whys” that have no answers
There is no need
to carry that weight alone

Chorus:
You are not worthless
There is no need for regret
You are not a waste
There is no need to prove
your worth to anyone
no matter what they may say
I accept you

Bridge:
Even if they turn their backs on you
I accept you
Let go of all your worries
It’s not too late
for healing
the wounds
of your troubled past
I will not leave you

Chorus:
You are not worthless
There is no need for regret
You are enough
There is no need to prove
your worth to anyone
no matter what they may say
I accept you

You are worthy of love
no matter what they may say
I accept you

Music Video for Ben&Ben’s latest single, “Di Ka Sayang”.
Directed by Jorel Lising

__

Follow Ben&Ben:

Twitter:
twitter.com/benandbenmusic

Facebook:
facebook.com/benandbenmusic

Instagram:
instagram.com/benandbenmusic

#BenAndBen
#DiKaSayangMV

Comments